Check Domain »»» www. .
ไม่พบหน้านี้ในระบบ
ขออภัยในความไม่สะดวกไม่พบหน้านี้ในระบบ
เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ใหม่ ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจากการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ท่านต้องการค้นหา

ท่านสามารถเริ่มต้นค้นหาข้อมูลได้ใหม่ โดยกลับเข้าสู่หน้าหลัก ClickmeDesign.com

สินค้าและบริการของเรา (Our Services)
บริการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ (Web Design and Web Development)
ราคาเริ่มต้นเพียง 1,500 บาท
Web Design and Web Development
บริการออกแบบเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บไซต์
  • เว็บไซต์สำหรับนำเสนอข้อมูล
  • เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลแบบอัตโนมัติ
  • เว็บไซต์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flash

บริการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ของเรา เน้นรูปแบบ
ที่สวยงาม ทันสมัย การเข้าถึงข้อมูลของ
เว็บไซต์ง่าย และรวดเร็ว ทำให้ไม่ต้องเสียเวลา
ในการเข้าชมเว็บไซต์ และรองรับการทำการตลาด
การทำโฆษณาบนเว็บเซิร์สอินจิ้นชั้นนำของโลก อย่าง
Google.com ,MSN ,Yahoo ซึ่งในการออกแบบ
จัดทำเว็บไซต์จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ติดอันดับกับ
เว็บเซิร์สเหล่านี้ นอกจากความสวยงามแล้ว ...
Order Now More Detail
ชื่อเว็บไซต์ (Domain Name)
ราคาเริ่มต้นเพียง 425 บาท
Domain Name
ชื่อเว็บไซต์
  • .com, .net, .org
  • .co.th, in.th, ac.th
  • นามสกุลอื่นๆ

โดเมนเนม หรือชื่อเรียกเว็บไซต์ เป็นจุดเริ่มต้นของ
ทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ชื่อโดเมนเนมที่ดี
จะช่วยให้ลูกค้า จดจำได้ง่าย และสามารถเปิดเข้า
เว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวกตลอดเวลา
Order Now More Detail
บริการใช้เช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting)
ราคาเริ่มต้นเพียง 49 บาท/เดือน
Web Hosting
บริการใช้เช่าพื้นที่เว็บไซต์
  • มีความจุของฐานข้อมูลไม่จำกัด
  • มีผู้เชียวชาญสำหรับให้คำปรึกษา
  • อื่นๆ

การให้บริการพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ไฟล์HTML, รูปภาพ หรือโปรแกรมต่างๆไว้ที่ "เว็บเซิร์ฟเวอร์
(Web Server) ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา
(24 ชั่วโมง/ 7 วัน) "Web Hosting" ทำหน้าที่
ในการแผยแพร่เว็บไซต์ของเราออกสู่ Internet ให้ผู้อื่น
เข้าชมได้ โดย Web Hosting จะเชื่อมต่อกับ
Internet ตลอดเวลาเพื่อให้บริการเมื่อมีการเรียก
ข้อมูลของ Web Site ที่จัดเก็บอยู่ นอกจากนี้...
Order Now More Detail
  ช่องทางติดต่อเรา   
  MSN - [email protected]
  E-mail - [email protected]

Web Support SEO
info@ClickmeDesign.com

Call Center: +6687 194 3396